Najnowsze wydarzenia
25
Mar
Ruszyła nowa strona AgroTechn...
Serdecznie zapraszamy Państwa do częstego odwiedzania naszego serwisu. Mamy nadzieję, iż wszystkie zamieszczone tutaj informacje okażą się Państwu pomocne przy podejmowaniu jakich kolwiek decyjzi.
21
Mar
Nowa strona WWW dla AgroTechnika
15 października pojawi się nowa odsłona strony AgroTechnika. Mamy nadzieję, iż przypadnie Państwu do gustu.
Usługi rolnicze

Usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę

Bazujemy na maszynach do zbioru kukurydzy na kiszonkę firmy John Deere z przystawkami bezrzędowymi o szerokości roboczej 4,5 m. Usługa zbioru kukurydzy jest świadczona samą sieczkarnią firmy John Deere, wówczas do usługi zbioru kukurydzy transport zapewnia usługobiorca lub sieczkarnia wraz z transportem kukurydzy czyli ciągniki z przyczepami technologicznymi.

Nasze maszyny do usługi zbioru kukurydzy wyposażone są w aplikator firmy co umożliwia podczas zbioru kukurydzy jednocześnie aplikacje kukurydz.

Mamy duże doświadczenie usług zbioru kukurydzy na kiszonkę w dużych gospodarstwach.

Jesteśmy wstanie wykonywać usługę zbioru kukurydzy na całym terenie Polski

Zbiór zielonki na sianokiszonkę i GPS

Usługa zbioru zielonki na sianokiszonkę jest świadczona samą sieczkarnią lub sieczkarnią z transportem . Sieczkarnia John Deere jest wyposażona w podbieracz o szerokości roboczej 3m, do GPS jest stosowana inna przystawka.

Usługi zbioru zbóż

Usługi siewu kukurydzy

Usługa jest świadczona nowoczesnymi siewnikami punktowymi firmy MONOSEM NG PLUS 6 - rzędowy z redlicami tarczowymi i dozownikiem nawozu oraz pełną kontrolą wysiewu. Usługa siewu kukurydzy tymi siewnikami jest wykonywana z wysoką precyzją.

Usługi siewu kukurydzy również wykonujemy na dużych plantacjach na terenie całego kraju.

 

 

Usługa Siewu - umieszczanie materiału siewnego w łożu siewnym na zalecanej głębokości i w odpowiednich odstępach, z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi. Siewowi towarzyszą często dodatkowe czynności uprawowe ułatwiające równomierne i wysokiej jakości wschody, takie jak: wyrównywanie, dociskanie lub spulchnianie roli, wykonywanie bruzdki siewnej, dociskanie nasion lub przykrywanie ich warstwą ziemi, wyrównywanie lub profilowanie gleby.

NG PLUS - NIEPORÓWNYWALNA JAKOŚĆ PRACY - OPTYMALNA GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA

 • Jeden punkt nacisku dokładnie w osi spadania ziarna
 • Idealnie kopiuje teren
 • Znakomite zachowanie się w każdych warunkach pracy

 

ZASTOSOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W SIEWNIKACH MONOSEM NG PLUS - MA WPŁYW NA:

 • Lepsza dynamika wschodów
 • Optymalne kiełkowanie
 • Najwyższa jakość umieszczenia ziarna w glebie

Metody siewu:

. rzutowy - rozrzucanie materiału siewnego na powierzchni pola, a następnie przykrywanie go bronowaniem (np. zboża) lub dociskanie wałowaniem (trawy); wykonywany jest obecnie za pomocą samolotów i śmigłowców,

. rzędowy - wysiew materiału siewnego siewnikiem rzędowym w rozstawie 8-35 cm,

. punktowy (jednonasienny) - umieszczanie pojedynczych nasion w rzędzie w z góry zaplanowanych odstępach; stosuje się dla roślin wymagających dużej przestrzeni życiowej, np. buraków, kukurydzy,

. docelowy (na gotowo) - siew punktowy buraków cukrowych w odstępach niewymagających przecinki,

. taśmowy (wstęgowy) - odmiana siewu rzędowego, polegająca na tym, że szerokość rzędu, w którym umieszcza się materiał siewny, jest poszerzona do kilku centymetrów; ma to na celu lepsze wykorzystanie powierzchni życiowej roślin,

. pasowy - modyfikacja siewu rzędowego, polegająca na układzie kilku rzędów w mniejszej rozstawie i szerszej przerwy między nimi, np. dla rzepaku ozimego rozstawy te mogą wynosić 40-10-10-40 cm; siew taki umożliwia przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w szerokich międzyrzędziach,

. gniazdowy (kupkowy) - umieszczanie w rzędach, w jednakowych odległościach, po parę nasion, np. kukurydzy, słonecznika, dyni,

. krzyżowy - siew rzędowy przeprowadzany wzdłuż i w poprzek pola pozwalający na bardziej równomierne rozłożenie materiału siewnego i zmniejszenie zagęszczenia roślin w rzędach; można w ten sposób siać len i trawy w uprawie polowej.

Usługi podsiewania bez orkowego traw

Usługi podsiewania traw świadczone są siewnikiem firmy . Siewniki zostały stworzone specjalnie do siewu bezpośredniego - szczelinowego na użytkach zielonych, gruntach ornych, terenach zadarnionych oraz sportowych nawierzchniach trawiastych - boiskach, polach golfowych itp.

Usługi orki

Usługa orki - zabieg uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli.

Ze względu na głębokość orkę dzieli się na:

. płytką, do 15 cm; jest to najczęściej podorywka,

. średnią, do 15-25 cm; jest to najczęściej orka siewna,

. głęboką, 25-35 cm; jest to najczęściej orka przedzimowa,

. pogłębioną, wykonywaną sporadycznie w celu zwiększenia miąższości warstwy ornej; głębokość orki pogłębionej jest większa o kilka centymetrów od sporadycznie stosowanych na danym polu orek głębokich,

. z pogłębiaczem, wykonywaną sporadycznie w celu spulchnienia warstwy podornej, zwłaszcza gdy wytworzy się podeszwa płużna; podczas tej orki pług wyposaża się w pogłębiacz,

. orka agromelioracyjna - orka bardzo głęboka (45-60 cm) wykonywana specjalnym pługiem w celu poprawienia co najmniej na kilka lat niekorzystnych właściwości profilu glebowego.

Pod względem terminu wykonania wyróżnia się następujące rodzaje orek:

. podorywka - orka płytka rozpoczynająca zespół uprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin,

. siewna - orka zasadnicza wykonywana na średnią głębokość rozpoczynająca zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny ozime,

. przedzimowa (ziębla) - głęboka orka wykonywana jesienią na polach przeznaczonych pod rośliny jare,

. wiosenna, wykonywana wiosną pod rośliny jare; uznawana jest za zabieg z reguły szkodliwy, powodujący nadmierne przesuszenie roli.

Podział orek ze względu na zadania:

. zasadnicze: podorywka, orka siewna, orka przedzimowa zwana zięblą, razówka

. uzupełniające: odwrotka, orka wiosenna

. specjalne: orka agromelioracyjna.

Usługi załadunku i transportu obornika.

Usługa transportu obornika odbywa się rozrzutnikami 11 ton z pionowym adapterem, co zapewnia szybka usługę transportu i rozładunku.

Obornik - nawóz naturalny składający się z przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki. Zawiera on wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fizyczne gleby.

Obecnie w dużych gospodarstwach częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich - gnojowica.

Wyróżnia się obornik:

. świeży - nie poddany fermentacji, o niejednolitej strukturze i szerokim stosunku C:N,

. przefermentowany - poddany fermentacji przez 4-5 mies.; w tym czasie następuje częściowa mineralizacja materii organicznej i zawężenie stosunku C:N do 15-20:1,

. słomiasty - zawierający dużo ściółki ze słomy i odznaczający się szerokim stosunkiem C:N,

. kompostowany - o dużym stopniu rozkładu, kompostowany z dodatkiem nawozów mineralnych, torfu, fekaliów lub gliny; stosowany jest w ogrodnictwie,

. sztuczny - nawóz organiczny otrzymywany przez kompostowanie pociętej słomy z gnojowicą, gnojówką, wodą gnojową i nawozami mineralnymi (N, P, Ca) oraz specjalnymi preparatami; w działaniu nawozowym nie ustępuje obornikowi naturalnemu.

Składowanie

Obornik powinien być składowany w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach z wybetonowanym dnem (gnojowniach), tak aby pochodzące z niego substancje, podlegające różnym procesom chemicznym, nie przenikały do gleby.

Usługi prasowania słomy, siana i sianokiszonki w baloty.

Usługi prasoowijania i koszenia traw nasza firma wykonuje na maszynach firmy Krone

Usługę prasowania słomy, siana lub prasoowiajnia sianokiszonki wykonujemy maszyną COMBI PACK 1500 V MULTI CUT -ZMIENNOKOMOROWA -co umożliwia nam wytwarzanie bel o średnicy od 1,0 do 1,5 m. Combi Pack 1500 potwierdza swoją funkcją akumulacji bel dodatkową elastycznością eksploatacyjną przy zbiorze słomy. Dzięki temu oszczędzamy czas i obniżamy koszty.

 

Za zastosowaniem tych prasoowijarek w naszej firmie przemówiły takie argumentu jak:

 • wszystkie procesy robocze przebiegają automatycznie
 • podbieracz o szerokości roboczej 1,95m ma wysoką wydajność i zapewnia bardzo dokładne pobierania
 • rotacyjny zespół rozdrabniający MultiCut, z możliwością załączania 17 noży, zapewnia uzyskanie bardzo wysokiej gęstości sprasownia
 • zintegrowana owijarka bel KRONE w w rotacyjnym, podwójnym ramieniu owijającym
 • wstępny napinacz folii o szerokości 500mm albo 750mm, regulowane napięcie wstępne od 50 do 70%
 • oś typu tandem z dużymi oponami co pozwala na prace w trudnych warunkach

 

Natomiast zalety dla usługobiorcy to:

 • niezawodne prasowanie krótkiego i suchego materiału
 • bele o stabilnym kształcie i dużej gęstości
 • dobre rozdrabianie, łatwe rozdzielanie paszy
 • dwie operacje w jednym przejeździe co za tym idzie doskonała jakość kiszonki, gdyż bele są natychmiast owijane folią

Usługi wszelkiego rodzaju prac polowych.

 

Strona główna
Usługi rolnicze
Maszyny rolnicze
Części zamienne
Kontakt
Design by CIK - Jarosaw Gumkowski